[triangel]
[gitar]
Sier deg det
min venn,
hvert jævla tre
[gitar]
hvert jævla tre
skal vi
[gitar]
hogge ned!
hogge ned!
[gitar]
ned, tre!
ned, tre! (truende tonefall)
[gitar (lenge)]
[triangel]
hogge-hogge x 3
hogg hogg
hvert tre
hvert tre
[gitar (kort)]
ned-ned-ned! (stigende, triumferende tonefall)
[triangel]

Leave a Reply