Strafferabatt

Ikke bare er straff i seg selv et fenomen som neppe fungerer i noen særlig grad. Strafferabatt er et viktigere uttrykk for hvordan gammeltestamentlig mentalitet danner referansepunkt for følelser av hva som er rett og hva som er galt, hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Ikke bare er straff i seg selv et fenomen som neppe fungerer i noen særlig grad. Strafferabatt er et viktigere uttrykk for hvordan gammeltestamentlig mentalitet danner referansepunkt for følelser av hva som er rett og hva som er galt, hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

På radioen i morges uttalte en fyr, selvfølgelig i forbindelse med NOKAS-saken, at for bekjempelsen av organisert kriminalitet var strafferabatter et viktig virkemiddel. Jeg husker dessverre ikke hva han het, men idéen er besynderlig. Det som kriminelle miljøer vil oppfatte som angiveri og tysting er en av de største trusselene mot velorganiserte kriminelle prosjekter.

Strafferabatt vil innebære at miljøenes egen «justis» overfor slik «uakseptabel oppførsel» må innskjerpes. Logikken er simpel: Man kan ikke risikere anigiveri, og derfor er det eneste alternativ man har å gjøre «straffen» mot angivere hardere enn rabatten de får for sitt angiveri!

Machine gun

Foto av  Stefan Kühn, hentet fra Wikimedia.