NGTs navneservere

Det ser ut til at 217.13.7.140 er den kjappeste navneserveren hos NextGenTel. Sannsynligvis setter 99 % av kundene opp nettverket med samme rekkefølge på serverne som i brukermanualen.

Det ser ut til at 217.13.7.140 er den kjappeste navneserveren hos NextGenTel. Sannsynligvis setter 99 % av kundene opp nettverket med samme rekkefølge på serverne som i brukermanualen. De fleste får IP-ene til DNS-serverne automatisk. Derfor henvender alle bredbåndkundene seg til 217.13.4.24. Egentlig burde halvparten av manualene ha 217.13.7.140 øverst på listen, så ble trafikken jevnere fordelt.

Berbare barbarar

No vil eg ikkje meir, eg vil ikkje høyra meir på suset frå vifta i mellomslott-kabinettet mitt. Eg skal kasta blyskjermen i ei bod og få plass til rader med bøker i staden. Det stasjonære monsteret har ikkje lengre ein funksjon. Når eg testar eit av dei meiningsløse PHP-programma mine, kan eg like godt gjere det på ein berbar. Hardiskane kan eg kle i USB® og Firewire®-kabinett, om eg må ha meir plass.

HP Compaq nc6320

No vil eg ikkje meir. Eg vil ikkje høyra meir på suset frå vifta i mellomtårnet mitt. Eg skal kasta blyskjermen i ei bod og få plass til rader med bøker i staden. Det stasjonære monsteret har ikkje lenger ein funksjon. Når eg testar eit av dei meiningsløse PHP-programma mine, kan eg like godt gjere det på ein berbar. Hardplatene kan eg kle i USB® og Firewire®-kabinett, om eg må ha meir plass.

Så kva kan vel vera meir naturleg enn å ta det store hoppet inn dei fire-og-seksti bitane? Og kvifor la tvikjerna venta? Det skal no bli spanande å sjå om Intel 950 GM-kortet kjem på plass med eit klikk, og om Broadcoms trådlause kort er støtta i Centos 5. Gudane veit kor trådlaust det blir! Ndis-wrapper og frosne økter. Nei, det skal gå greitt på eit vis, med dunkle, halvt ulovlege fil-lagre i yum.

Det blir no fint å installera CentOS igjen, med ein Intel Tvi2Kjerne T5600, og eit par gigabytar med vilkårleg-tilgang-minne. Så må eg nok kunne tvistarta XP og CENTOS. Eg gler meg som eit lite barn. Eg kan nok ikkje spele dei råe spela med Intel 950 GM-kortet, men eg kan spela litt gode retrospel. Det er ein plan.

Strafferabatt

Ikke bare er straff i seg selv et fenomen som neppe fungerer i noen særlig grad. Strafferabatt er et viktigere uttrykk for hvordan gammeltestamentlig mentalitet danner referansepunkt for følelser av hva som er rett og hva som er galt, hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Ikke bare er straff i seg selv et fenomen som neppe fungerer i noen særlig grad. Strafferabatt er et viktigere uttrykk for hvordan gammeltestamentlig mentalitet danner referansepunkt for følelser av hva som er rett og hva som er galt, hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

På radioen i morges uttalte en fyr, selvfølgelig i forbindelse med NOKAS-saken, at for bekjempelsen av organisert kriminalitet var strafferabatter et viktig virkemiddel. Jeg husker dessverre ikke hva han het, men idéen er besynderlig. Det som kriminelle miljøer vil oppfatte som angiveri og tysting er en av de største trusselene mot velorganiserte kriminelle prosjekter.

Strafferabatt vil innebære at miljøenes egen «justis» overfor slik «uakseptabel oppførsel» må innskjerpes. Logikken er simpel: Man kan ikke risikere anigiveri, og derfor er det eneste alternativ man har å gjøre «straffen» mot angivere hardere enn rabatten de får for sitt angiveri!

Machine gun

Foto av  Stefan Kühn, hentet fra Wikimedia.

Alkohol-freakere på Redaksjon EN

“Det er rett og slett flaut å høre rykter om at moren din danset på bordet i helga”, sier X (i følge NRK). Morten et-eller-annet fra “Rolig nå”-kampanjen gjentar det samme på Redaksjon EN, bare i en litt oppkrydret versjon. Noe sier meg at X har opplevd det derre med julebordet, mens Morten et-eller-annet ikke har det. Han er en låner og videreutvikler av virkningsfulle små narrative snutter.

Forresten en vidunderlig debatt mellom menn som liker å ta seg et glass, prektige Morten et-eller-annet og den sedvanlige ufordragelige programlederen. Fremskrittspartiet-mannen vet ikke helt om vi skal ned på svensk eller europeisk avgiftsnivå, men Høyre-kristiansanderen korrigerer: Vi skal, svensker som nordmenn, ned på EU-nivå. Men i anstendighetens navn: EUs avgifter skal opp. (Når Norges politikere forandrer det ganske Europa fra innsiden.)

Selv om finnene og danskene drikker seg til døde som aldri før etter avgiftskutt, skal også vi følge deres sjanglende fotspor inn i tåkeheimen.