Markedsliberalisme er en antidemokratisk ideologi

I det siste har vi hørt litt for mye om de ensomme høyreekstreme ulvene som sitter og lager bomber på låvene sine. Obama mener til og med at slike folk utgjør en større trussel mot demokratiet enn terrororganisasjoner, ikke minst fordi det er så veldig vanskelig å finne dem før det smeller.

I debattene etter 22. juli-angrepet har det blitt nevnt at en felles karakteristikk for de høyreekstreme terroristene, som Anders B. Breivik og Timothy McVeigh (Oklahoma-bombingen), er en antidemokratisk uvilje mot markedsliberalismen og den økonomiske globaliseringen. Det er nærmest slik at kapitalisme og markedsliberalisme blir synonymt med demokrati for enkelte på høyresiden. Ingenting kunne være mer uriktig.

Markedsliberalistene mener så å si at varene du kjøper på RIMI skal veie tyngre for samfunnsutviklingen enn stemmeseddelen du leverer på valgdagen. Samfunnet skal heller styres av hva folk kjøper enn av den staten som representerer, tilrettelegger og utøver demokratiet. Demokratiets regulering av økonomien er et onde for disse pengefolkene, for demokratiet har kun verdi i den grad det tilrettelegger for pengefolkets frie utfoldelse av sitt eget profittjag. Alt annet er kommunisme og stalinisme.

Faktisk viser det seg at diktaturer er spesielt godt egnet som medspillere i den globale markedsliberalismen, slik Kina nå reiser seg som et monster i øst med sin globaliserte økonomi, samtidig som det kinesiske samfunnet er blant de mest systematisk undertrykkende og voldelige diktaturer på kloden. Andre støttespillere for pengefolket har vært de diktatoriske gulfstatene, antidemokratiske Saudi-Arabia og høyreekstreme regimer i Latin-Amerika.

En annen sak er selve markedsliberalismens ikon: USA. Landet er et konsumorientert samfunn der demokratisk kontroll over økonomien er minimal, fattigdommen og analfabetismen har enorme proporsjoner, det samme har kriminaliteten, og valgdeltakelsen er på et absolutt bunn-nivå. Det ser ut til markedsliberalismen fører til demokratisk forvitring, fattigdom og demoralisering av de samfunn som gir etter for den. Og det er kanskje ikke så rart når det blir viktigere hva du kjøper på Walmart enn hva du stemmer på valgdagen?

Isaksen: Høyre var aldri markedsliberalistisk!

Du kan ikke komme nå, Terje Røed Isaksen, hvor du og markedsliberalismen din har tapt, og fortelle oss at Høyre ikke har vært det mest markedsliberalistiske partiet i Norge. Hva er du prøver på? Prøver du å forskyve innholdet i begrepet til amerikanske ekstrem-liberalister?

Han er en liten hissig-gutt denne Isaksen, som sier at Høyre, nei, Høyre har aldri vært markedsliberalistisk (P2, kl. 13:05). Unnskyld, Isaksen, men nå må du justere hva du sier etter virkeligheten. Du kan ikke komme nå, hvor du og markedsliberalismen din har tapt, og fortelle oss at Høyre ikke har vært det mest markedsliberalistiske partiet i Norge. Hva er du prøver på? Prøver du å forskyve innholdet i begrepet til amerikanske ekstrem-liberalister? Det har lyst av øynene på Høyre-flokken når de har snakket så varmt om markedets evne til å styre seg selv, og til – på mystisk vis – å ordne opp i alle våre problemer.

Men, herregud da, Isaksen, det er fint om du snur, og forstår det venstresiden har tegnet og forklart i årevis: Markedet må være underlagt demokratisk kontroll.