Hva i all verden er det Nistad sier?

Kommentar til Dagsnytt 18, NRK Alltid Nyheter, 8. april 2010, der Bjørn Nistad talte Moskvas sak.

Kommentar til Dagsnytt 18, NRK Alltid Nyheter, 8. april 2010.
Denne Bjørn Nistad er jommen Moskvas talerør. Ikke bare skal Norge oppheve de tsjetsjenske flyktningenes rettsvern (og det implisitte menneskeverd rettsvernet tjener). Han lurer til og med på om tsjetsjenske terrorister er noe annet enn mennesker. Ja, han vil samordne all verdens etterretningsorganisasjoner som tjener de gode krefters sak (Moskvas sak) og lage en skikkelig katalog over udyrene!