Fokket terrorlov

Vi blir alle terrorister til slutt. Terrormistanke blir en unnskyldning for en mer generell overvåkning, av nær sagt alle som mistenkes for noe som helst.

MarshallStatsadvokaten har selvfølgelig rett. Den norske terrorloven er sirkelslutninger satt i system. De skrekkelige hypotetiske konsekvensene av en planlagt terrorhandling, rettferdiggjør et fullt tap av privatsfære for den mistenkte, en betydelig svekkelse av den mistenktes rettssikkerhet.

Dermed er den terrormistenkte dårligere stilt enn skapsprengeren, og vil – på grunn av påtalemyndighetens utvidede fullmakter – lettere domfelles. Og hva er konsekvensen? Problemet er at påtalemyndigheten vil forvandle skapsprengeren til terrorist. Terrormistanke kan bli en unnskyldning for en mer generell overvåkning, av nær sagt alle som mistenkes for noe som helst.

Jeg er dessverre redd for at i det lange løp, så vil justisminister Dørum best huskes for sin terrorlov. Og er ikke det litt ironisk, siden han tross alt var en av våre mer oppvakte justisministere? Han var bare tilfeldigvis på feil sted til feil tid. Enhver annen norsk justisminister ville ha gjort akkurat det samme. Man dolker ikke en gammel alliert i ryggen!