68

Dette har jeg fra sentrale kilder i gamle AKP. Det er helt sant. Det er nok en seier for menneskeheten at de er oppløst. Skumlere er det å tenke på at slike suggesjons-utsatte folk, som lå og drømte om pappa Stalin, nå innehar sentrale stillinger i ulike offentlige institusjoner.

De greiene om AKP har jeg fra sentrale kilder i gamle AKP. Det er helt sant.

Trechinsky: Det verste er ikke at de nå enten har blitt realistiske eller bitre …

Vom Wald: Eller at de bitre utgjør en stor del av samfunnet …

Bernaard: Nei, det verste av alt er …

Vom Wald avbryter: At de kunne la seg illusjonere i utgangspunktet?

Trechinsky (ironisk): Illusjonere …

Bernaard kremter.

Vom Wald: La seg henlede av illusjoner.

Bernaard og Trechinsky klapper.

(Lang, litt anspent, stillhet.)

Bernaard (ryster på hodet, litt trist): De trodde Mao var en stor mann …

Trechinsky: Ut i marka i kollektiv-psykotisk modus og skyte imaginære nordmenn.

Bernaard (opprørt): Imaginære?

Vam Weld ler: Det var slike som kongen og ministrene.

Trechinsky: Hæ? Ville de drepe kongen?

Bernaard: Kapital-føydalismens kvinneundertrykkende fallos-stativ!

Det er nok en seier for menneskeheten at de har oppløst sitt gode navn. Skumlere er det å tenke på at slike suggesjons-utsatte folk, som lå og drømte om pappa Stalin, nå innehar sentrale stillinger i ulike offentlige institusjoner.