Tull på Viten om?

Det var noen veldig merkelige resonnementer på Viten om i dag, et dansk populærvitenskapelig TV-program på NRK2. At drømmer forverrer effekten av negative impulser er visstnok en sannhet, og det vises til et eksperiment der folk ble utsatt for ekle bilder av døde mennesker. De som drømte ble mer negativt påvirket enn de som ikke drømte. Javel, men hva med å utsette folk for positiv påvirkning (lukt av ferskt bakverk eller synet av noe man liker) og studere virkningen av dette på drømmerne? Det ble liksom ingenting sagt om den mulighet at drømmer forsterker virkningen av alle erfaringer.